Donderdag 10 november ~ informatieavond over Monsanto ~ 20.00 uur

(English below)

Monsanto is een chemiebedrijf uit de VS. Het bedrijf produceert een reeks van producten voor de landbouw en is de wereldleider in de genetische modificatie van zaden: het heeft op 674 biotechnologische producten een octrooi (april 2008)

Er is niets dat ze met rust laten: de mosterd, de okra, de bringe olie, de rijst, de
bloemkool. Als ze eenmaal de norm vastgesteld hebben dan is dat zaad hun eigendom, en kunnen royalty’s worden ingezameld.  We zullen afhankelijk van hen zijn voor elk zaadje en van ieder gewas we telen. Als ze het zaad in handen hebben, dan hebben zij de controle op levensmiddelen, ze weten dat – het is strategisch. Het is krachtiger dan bommen. Het is krachtiger dan geweren. Dit is de beste manier om de bevolking van de wereld te beheersen.

Het verhaal begint in het Witte Huis, waar Monsanto vaak zijn zin kreeg door het uitoefenen van onevenredige invloed op beleidsmakers via de “draaideur”. Een voorbeeld is Michael Taylor, die voor Monsanto werkte als een advocaat alvorens te worden benoemd als adjunct-commissaris van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in 1991. In zijn loopbaan bij de FDA, de instantie die zich bezighoudt met alle Amerikaanse voedsel goedkeuringen,  maakte Taylor cruciale beslissingen die hebben geleid tot de goedkeuring van genetisch gemodificeerde (GM) voedingsmiddelen en gewassen. Daarna keerde hij terug naar Monsanto, en werd bij het bedrijf vice-president voor lobby activiteiten. (Hij werkt trouwens tegenwoordig weer voor FDA onder Obama!) Dankzij deze nauwe banden tussen Monsanto en overheidsinstellingen, gebruiken de Verenigde Staten GM voedsel en gewassen zonder dat deze op een juiste manier getest zijn, zonder het te vermelden op het product en ondanks ernstige vragen over hun veiligheid. Niet toevallig, want Monsanto levert 90 procent van de GM zaden die worden gebruikt door de Amerikaanse markt. De macht van Monsanto is zo groot dat, inde vroege jaren negentig, zelfs de Amerikaanse Food and Drugs Agency waarschuwingenvan hun eigen wetenschappers negeerde. Zij waarschuwden dat GM gewassen negatieve gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Andere tactieken die het bedrijf gebruikt om de bezorgdheid over hun producten te smoren zijn misleidende reclames, omkoping en verbergen van wetenschappelijk bewijs.

Donderdag 10 november wordt er een informatieavond over Monsanto georganiseerd op de Valreep. Laat je informeren en kom langs om 20.00 uur

Alvast meer weten? klik hier

Monsanto is a chemical company in the United States of America. The company produces a range of products for agriculture. The company is the world leader ingenetic modification of seeds:  it has a patent on 674 biotech products (april 2008)

There’s nothing they are leaving untouched: the mustard, the okra, the bringe oil, the rice, the cauliflower. Once they have established the norm: that seed can be owned as their property, royalties can be collected. We will depend on them for every seed we grow of every crop we grow. If they control seed, they control food, they know it – it’s strategic. It’s more powerful than bombs. It’s more powerful than guns. This is the best way to control the populations of the world.

The story starts in the White House, where Monsanto often got its way by exerting disproportionate influence over policymakers via the “revolving door”. One example is Michael Taylor, who worked for Monsanto as an attorney before being appointed as deputy commissioner of the US Food and Drug Administration (FDA) in 1991. While at the FDA, the authority that deals with all USfood approvals, Taylormade crucial decisions that led to the approval of genetically modified (GE) foods and crops. Then he returned to Monsanto, becoming the company’s vice president for public policy.

Thanks to these intimate links between Monsanto and government agencies, the US adopted GE foods and crops without proper testing, without consumer labeling and in spite of serious questions hanging over their safety. Not coincidentally, Monsanto supplies 90 percent of the GE seeds used by the US market. Monsanto’s long arm stretched so far that, in the early nineties, the US Food and Drugs Agency even ignored warnings of their own scientists, who were cautioning that GE crops could cause negative health effects. Other tactics the company uses to stifle concerns about their products include misleading advertising, bribery and concealing scientific evidence.

Coming thursday, 10th of november there is an info night about Monsanto organised at the Valreep, starting at 20.00

get informed!

Advertisements

Comments are closed.