Een illusie armer

Jongerenplatform VICE publiceerde een duidelijk filmpje over wat er op 1 oktober gebeurde tijdens de demonstratie tegen het kraakverbod. Klik hier om dit te bekijken.
Mensen hebben geschokt gereageerd op de buitensporige agressie van de politie, de stillen, de knokploegen, de paarden en de ME. Wie dacht dat vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren juist de bescherming van de overheid zouden moeten krijgen, is na deze dag een illusie armer.

Behalve een gevoel van verontwaardiging (in de meest letterlijke zin van het woord) geeft het ons ook motivatie om op de Valreep op een positieve manier verder te gaan.

Op het beursplein komen en kwamen vele mensen bij elkaar die vinden dat ‘het’ anders moet, op de Valreep brengen we dit in de praktijk. We werken vrijwillig en vol overgave aan het creëren van een plek waar geld een zo klein mogelijke rol speelt en mensen gelijkwaardig met elkaar omgaan.
Mensen raken geïnspireerd en zo wordt Amsterdam Oost weer een beetje mooier!

Advertisements

Comments are closed.