#occupyAmsterdam @devalreep

(English below)

VRIJDAG 14 OKTOBER – VANAF 16.00
OP DE VALREEP
POLDERWEG 120, AMSTERDAM

Kom langs, laat je informeren, ga de discussie aan, bereid je voor.

Op zaterdag 15 oktober zullen overal ter wereld pleinen worden bezet. Ook in Nederland zullen mensen de pleinen innemen. Uit het persbericht over de Amsterdamse actie: “Vanaf 12:00 zal het Beursplein te Amsterdam worden ingenomen door eenieder tegen de werking van het huidige systeem. We nodigen mensen uit om mee te denken over verandering, een andere, eerlijke samenleving en ware democratie. We vragen de 99% (ja, jou!) om initiatief te tonen en te ontwikkelen naar eigen vermogen en wil. Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn sleutelwoorden.”

Vanaf 16.00 zijn we open. Er is materiaal voor wie spandoeken wil maken. Vanaf 18.00 laten we filmpjes zien van protesten over de hele wereld en vertellen mensen over hun betrokkenheid bij deze beweging en wat er vanaf de 15e gaat gebeuren. En er wordt natuurlijk gediscussieerd.

Disclaimer: niet iedereen bij ons vindt Occupy Beursplein fantastisch en we verwachten niet dat iedereen van Occupy Beursplein ons fantastisch vindt. We willen mensen de kans geven alvast kennis te nemen van de beweging en met elkaar de discussie aan te gaan.

FRIDAY 14 OCTOBER – FROM 4PM
OP DE VALREEP
POLDERWEG 120, AMSTERDAM

Drop by, be informed, join the debate, prepare

On Saturday, October 15th, squares will be occupied all over the world, including in The Netherlands. From the press release about the action in Amsterdam: “From midday onwards the Beursplein in Amsterdam will be occupied by anyone who disagrees with the way in which the current system works. We’re inviting people to think about a change, a different, fair society and a true democracy. We call upon the 99% (yes, that’s you!) to show initiative and to develop it according to your own capacities and will. Progress, forging ahead, collaboration and growing consciousness are key.”

We are open from 4pm onwards. There are materials available for those who want to make banners. From 6pm onwards we will show videos of protests all around the world, and people will share the stories of their involvement with this movement and what will happen from the 15th onwards. And of course there will be debate.

Disclaimer: Not everyone here thinks Occupy Beursplein is fantastic, and we don’t expect everyone at Occupy Beursplein to think we’re fantastic. We want to give people a chance to start learning about the movement and engage each other in debate.

Advertisements

Comments are closed.