Artikel in DWARS door de buurt

Spektakel in eigen buurt

Op 24 juli 2011 is het voormalige Dierenasyl gekraakt door een groep jonge enthousiastelingen uit Amsterdam Oost. Het was hen niet ontgaan dat het gemeentemonument al jaren stond te verkrotten. De trage ontwikkeling van Oostpoort beloofde niet veel goeds voor het pand. Het doel is er een sociaal centrum van te maken dat de verschillende buurten verbindt en een aanwinst is voor de stad. Een plek zonder winstoogmerk waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. De Valreep, dat is de naam van het gloednieuwe initiatief.

De dag na de kraak is er direct een gesprek geweest met het stadsdeel om aan te geven dat we graag een legale vorm willen vinden waarin we onze plannen uit kunnen voeren. Toch is er aangifte gedaan. Onnodig en overhaast vonden wij. Het  zou er onveilig zijn, vanwege het bouwverkeer, asbest en brandveiligheid. Zorgen die we al snel konden wegnemen.

De eerste dagen was het puinruimen, het was onwaarschijnlijk smerig; van mensenpoep, lege flessen, verrotte etensresten, duivenpoep, half ingestorte plafonds tot zelfs dode duiven. Met zo’n dertig man hebben we schoongemaakt, iedereen uitgerust met handschoenen en mondkapjes. Hoe vies het ook was, de sfeer was erg goed; het resultaat was snel te zien en dat werkt weer extra motiverend.

Elke dag staat er voor de harde werkers een lekkere warme maaltijd klaar. Dat is praktisch, want je hoeft niet thuis te koken maar vooral ook erg gezellig. Door het plezierig te maken houden we de moed erin voor deze gigantische operatie.

De zorgen van de gemeente uitten zich in een reeks uiteenlopende inspecties. We waren geroerd dat de gemeente zich zoveel zorgen over onze veiligheid maakte en meerdere diensten inzette om daar zekerheid over te krijgen. Eerst kwam Bouw en Woningtoezicht, die concludeerde dat er in het gebouw wel gewerkt, maar niet gewoond mag worden. Sindsdien slaapt iedereen in tenten naast het gebouw. De brandweer wees ons erop dat het brandveilig maken van een pand veel behelst. De Valreepers, met hun mateloze motivatie, hebben binnen een week twee kamers voorzien van nieuwe (brandwerende) plafonds, en de week erop nog twee. Tenslotte bestond er mogelijk gevaar van asbest, maar ook deze inspectie hebben we doorstaan.

Uit de buurt kwamen al snel veel positieve reacties; uit alle omliggende buurten hebben we mensen op bezoek gehad en velen hebben in het gastenboek bemoedigend commentaar geschreven. Door middel van briefjes hebben we buurtgenoten direct uitgenodigd langs te komen, voor een rondleiding of om een handje mee te helpen. Veel buren zijn blij dat het markante pand eindelijk in gebruik genomen is. Er is onvrede over de gang van zaken rond de ontwikkeling van het gebied. Voornamelijk ten opzichte van de (steeds oplopende) kosten en de duur van het project. Een sociaal centrum vinden ze wel een goede bestemming van het pand.

Mensen die langskomen hebben soms leuke ideeën. Zo kwam er iemand die sportlessen wilde geven aan jongeren in de buurt, een vrouw die groenten wil gaan verbouwen en iemand die een honden oppasplek wil realiseren. Wij vinden het erg leuk als mensen hun eigen idee, in goed overleg, komen uitvoeren. Zo is dit initiatief ook tot stand gekomen, veel mensen met ideeën die ze samen uitvoeren.

Het overgrote deel van onze vrijwilligers komt zelf ook uit Oost. Zij willen op deze manier zelf invloed uitoefenen op de inrichting van hun buurt, zonder daarbij afhankelijk te zijn van overheden. We zien dit als een burgerinitiatief in de pure betekenis van het woord. We proberen zo open mogelijk te zijn. Iedereen is dus welkom om te komen helpen met klussen of gewoon een kopje koffie te komen drinken. Het liefst zondag tussen 14.00 en 20.00 uur.

Eigenlijk is het heel speciaal hoe deze plek vorm begint te krijgen. We hebben verschillende groepjes, zoals de technische- kook- of schoonmaakgroep. Iedereen die kennis of interesse heeft in een bepaalde groep kan zich daarbij aansluiten. Die mensen zijn dan verantwoordelijk. In elke groep worden plannen gemaakt, die met de rest besproken worden en daarna uitgevoerd. Het heeft iets heel organisch, ook omdat veel dezelfde mensen in verschillende groepen zitten. Op deze manier heeft iedereen recht van spreken en is er geen opperhoofd.

Men zal zich misschienwel afvragen hoe we de boel financieren. Dat doen we voorlopig vanuit eigen zak. Elke week legt iedereen een bepaald bedrag in, mensen die meer verdienen doneren ook meer. Ook zijn er al mensen langs gekomen die een donatie hebben gedaan. Het is onze bedoeling helemaal zelfstandig, dus zonder subsidies, te functioneren.

Een aantal politici, van de SP, PvdA en Méérbelangen, is ook al op bezoek geweest. Na een spetterende rondleiding zijn ze met een glimlach op het gezicht vertrokken. We zijn ons ervan bewust dat we in het huidige politieke klimaat hard ons best moeten doen ons te bewijzen. Dat is  waar we om vragen: een aanzienlijke periode waarin we ons kunnen bewijzen waarna we, als alles goed gaat, het pand langdurig en duurzaam in gebruik kunnen nemen.

Op 3 september laten we met onze Grand Outdoor Opening Manifestatie de buurt zien hoever we gekomen zijn. Het wordteen dag worden met vermaak voor jong en oud, lekker eten en drinken en live muziek. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur.

Dit artikel verschijnt twee weken nadat het is geschreven. De plek ontwikkelt zich razendsnel. Kijk dus vooral op onze website voor de laatste nieuwtjes: www.valreep.org

Je kunt ook mailen naar devalreep@gmail.com of bellen naar 06 85046747

 

Namens de Valreep,

Sara Best

 

Komt dat zien! Grand Outdoor Opening Manifestatie van de Valreep (het voormalige dierenasiel)

3 september, aanvang 14.00 uur.

 

Advertisements

Comments are closed.